Đo lường sự thành công của chiến dịch sms marketin

Để thành công với bất kỳ loại hình tiếp thị nào, bạn phải kiểm tra, đo lường và tinh chỉnh. Hãy thử những điều mới, xem những gì đang hoạt động và sau đó sao chép hệ thống của bạn trong suốt phần còn lại của các luồng tiếp thị. Các bước tương tự này rất quan trọng khi nói đến các chiến dịch văn bản của bạn. Dưới đây là 3 cách vững chắc để bạn có thể đo lường thành công của mình.

đo lường chiến dịch truyền thông qua sms marketing

Danh sách tăng trưởng.

  • Tốc độ tăng trưởng của danh sách tiếp thị SMS của bạn giúp bạn đánh giá sự thành công của những nỗ lực của bạn. Càng nhiều người thường xuyên đăng ký vào danh sách của bạn là một sự phản ánh trực tiếp về việc họ cảm nhận được các văn bản của bạn có giá trị như thế nào. Danh sách của bạn càng lớn, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn có thể dễ dàng theo dõi sự tăng trưởng danh sách của mình trong Bảng điều khiển Analytics của chúng tôi.

Tỷ lệ chuyển đổi (quy đổi).

  • Một cách tuyệt vời khác để đo lường sự thành công của các chiến dịch tiếp thị SMS của bạn là thông qua tỷ lệ mua lại. Tỷ lệ mua lại của bạn là tỷ lệ phần trăm người đăng ký rút tiền trên một quảng cáo văn bản cụ thể. Để tính tỷ lệ mua lại, hãy chia số người đã đổi phiếu giảm giá của bạn cho tổng số người đăng ký trong danh sách đó.

Tỷ lệ tiêu hao.

  • Tỷ lệ tiêu hao là số lượng người đăng ký không tham gia chương trình văn bản của bạn. SMSVIET cho bạn thấy hoạt động của người đăng ký trông như thế nào trong khoảng thời gian 24 giờ theo dõi từng chiến dịch riêng lẻ. Điều này cung cấp cho bạn một ý tưởng tốt về cách mọi người phản hồi lời đề nghị văn bản của bạn. Nếu bạn thấy tăng đột biến sau một chiến dịch SMS cụ thể, thì bạn có thể xem lại nội dung văn bản của mình để xác định vấn đề là gì.