Ngành giáo dục

Việc đưa dịch vụ sms brandname (tin nhắn thương hiệu) vào việc quản lý và tuyển sinh trong Trường học là một lợi thế vô cùng to lớn.

A) Ứng dụng của tin nhắn thương hiệu vào ngành giáo dục.

  • Tin nhắn tuyển sinh: Hàng năm việc tuyển sinh và thông báo thông tin tuyển sinh đến các ứng viên là một công tác hết sức cần cần thiết để thu hút đầu vào của các Trường.
  • Tin nhắn thông báo lịch học, thi: Nội dung này sẽ áp dụng cho tất cả các trường học và các cấp học.
  • Tin nhắn thông báo điểm thi, điểm học kỳ và các điểm của các khóa học khác nhau.
  • Tin nhắn thông báo tình hình học sinh, sinh viên cho các bậc phụ huynh.
  • Thông báo và nhắc nhở học tập, tình hình sức khỏe đến các bậc phụ huynh(Áp dụng cho các trường mầm non).

B) Một số nội dung tin nhắn áp dụng cho ngành giáo dục.

Kịch bản nội dung Nội dung hiển thị trên di động
Trường THPT/ Trường Đại học… xin thông báo: toàn bộ học sinh/ sinh viên được nghỉ học ngày …/…/…. Ngày …/…/… trở lại đi học bình thường. Xin cảm ơn! Truong THPT/ Truong Dai hoc…xin thong bao: toan bo hoc sinh/ sinh vien duoc nghi hoc ngay  …/…/… Ngay …/…/… tro lai di hoc binh thuong. Xin cam on!
Trường THPT/ Trường Đại học… xin thông báo lịch thi học kì/ kết quả kì thi học kì/ lịch đăng kí tín chỉ học kì của học sinh/ sinh viên. Thông tin chi tiết trong Link:…. Truong THPT/ Truong Dai hoc… xin thong bao lich thi hoc ki/ ket qua thi hoc ki/ lich dang ki tin chi hoc ki cua hoc sinh/ sinh vien. Thong tin chi tiet trong Link:….

Liên hệ: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NADI VIỆT NAM

Hotline: 09 63 63 08 15

Email:  contact@nadivina.com

Web: https://nadivina.nethttp://adnetvn.com | www.smsviet.net