Ngành điện

Tin nhắn chăm sóc khách hàng đối với ngành điện phục vụ nhu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ.

A) ỨNG DỤNG TIN NHẮN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - SMS BRANDNAME:

  • Thông báo tiền điện hàng tháng cho người sử dụng điện,
  • Thông báo nợ tiền điện,
  • Thông báo việc ghi chỉ số điện vào các ngày,
  • Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự kiện bất khả kháng,
  • Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện, nhắn tin trước khi thực hiện ngừng cung cấp điện .

B) NỘI DUNG TIN NHẮN ĐỐI VỚI NGÀNH ĐIỆN:

Kịch bản nội dung Nội dung xuất hiện trên di động
[Tên công ty điện lực]: Khách hàng có mã [Mã khách hàng] còn nợ tiền điện tháng [tháng/năm] là [số tiền] đ. Xin vui lòng thanh toán trước ngày [ngày/tháng/năm].

Cong ty Dien luc Hoan Kiem thong bao: Khach hang co ma PE01000111121 con no tien dien thang 03/2013 la 1.621.663d. Xin vui long thanh toan truoc ngay 20/04/2013.

 [Tên công ty điện lực] thông báo tạm ngừng cấp điện tại đường dây/trạm có mã [mã đường dây(mã trạm)], dự kiến từ [giờ] đến [giờ] ngày [ngày] do [lý do]. Mong Quý khách hàng thông cảm.

Cong ty Dien luc Cau Giay thong bao tam ngung cap dien tai duong day/tram co ma E1APA007D, du kien tu 16g den 17g ngay 20/10/2013 do nang cap/sua chua luoi dien. Mong Quy khach hang thong cam.

 

Liên hệ: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NADI VIỆT NAM

Hotline: 09 63 63 08 15

Email:  contact@nadivina.com

Web: https://nadivina.nethttp://adnetvn.com | www.smsviet.net