Mạng xã hội

Tin nhắn thương hiệu (sms brandname) phục vụ cho mạng xã hội và OTP có nhiều lợi ích.

A) Ứng dụng sms brandname cho lĩnh vực mạng xã hội và OTP .

  • Xác nhận tài khoản khi đăng ký mạng xã hội,
  • Thông báo cho người sử dụng khi có truy cập vào tài khoản,
  • Thông báo khi có sửa đổi thông tin tài khoản,
  • Thông báo lịch sử truy cập của tài khoản,
  • Thông báo các chương trình khuyến mại, chương trình chi ân khách hàng.

B) Nội dung cơ bản của tin nhắn ứng dụng cho mạng xã hội và OTP.

Kịch bản nội dung Nội dung hiển thị trên di động
GOOGLE Thông báo: tài khoản 0905xxx889 có mã kích hoạt là 456987, mã kích hoạt được lưu trong 1 phút và tự hết hạn. GOOGLE Thong bao: Tai khoan 0905xxx889 co ma kich hoat la 456987, ma kich hoat duoc luu trong 1 phut va tu het han.
Tài khoản 0905xxx889 vừa truy cập tại địa chỉ IP 190.113.0.234. Thời gian truy cập là 10h34p45s - 25/4/2018. Tai khoan 0905xxx889 vua truy cap tai dia chi IP 190.113.0.234. Thoi gian truy cap la 10h34p45s - 25/4/2018.

Liên hệ: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NADI VIỆT NAM

Hotline: 09 63 63 08 15

Email:  contact@nadivina.com

Web: https://nadivina.net | http://adnetvn.com | www.smsviet.net