Ngành điện

Bất động sản

Y tế - Sức khỏe

Dịch vụ khách hàng

Du lịch - lữ hành

Làm đẹp, thể hình

Ngành giáo dục

Quảng cáo và tiếp thị

Tài chính và ngân hàng

Ngành bán lẻ

Mạng xã hội

Hành chính công

Tính năng nổi bật tại SMSVIET.NET
Bạn hài lòng là niềm vui của chúng tôi.
Quản lý dữ liệu tập trung

Quản lý dữ liệu tập trung

Phân loại nhóm khách hàng, điều chỉnh thông tin khách hàng.

Tin nhắn gửi đồng thời

Tin nhắn gửi đồng thời

Tin nhắn được gửi với số lượng thuê báo lớn một cách dễ dàng.

Cá nhân hóa thông tin gửi tin

Cá nhân hóa thông tin gửi tin

Tin nhắn cá nhân hóa thể hiện sự quan tâm của bạn với khách hàng của mình.

Bảo mật thông tin khách hàng

Bảo mật thông tin khách hàng

Dữ liệu khách hàng được bảo mật cao nhất và không chia sẻ cho bất kỳ đơn vị thứ ba nào.

Đặt lịch gửi tin

Đặt lịch gửi tin

Nội dung truyền thông của bạn sẽ được gửi theo thời gian của bạn.

Báo cáo theo thời gian thực

Báo cáo theo thời gian thực

Bạn có thể kiểm soát tài khoản gửi tin của bạn thông qua hệ thống báo cáo thời gian thực.