Quy trình đặt hàng

Đến với SMSVIET.NET Quý khách hàng được tư vấn tận tình và thực hiện theo các Quy Trình sau:

1) Bước 1:

 • SMSVIET tư vấn giải pháp gửi tin cho Quý khách hàng theo từng lĩnh vực khác nhau để tăng hiệu quả truyền thông,
 • Thống nhất chi phí 2 bên nhằm đảm bảo quyền lợi hợp tác giữa các bên.

2) Bước 2:

 • Hai bên ký hợp đồng dịch vụ đối với dịch vụ mà Quý khách hàng mong muốn, Như: Dịch vụ tin nhắn quảng cáo hoặc Dịch vụ tin nhắn chăm sóc khách hàng.
 • Khách hàng đặt hàng theo đơn hàng.
 • Cung cấp các giấy tờ chứng mình TÊN THƯƠNG HIỆU CẦN KHAI BÁO.
 • Khách hàng thanh toán đơn hàng và NADIVINA CO.,LTD sẽ xuất hóa đơn tài chính

3) Bước 3:

 • Cấp tài khoản gửi tin trực tuyến để khách hàng gửi tin sau này hoặc khách hàng gửi nội dung và dữ liệu qua Email hotro@nadivina.com để SMSVIET gửi giúp khách hàng,
 • Khai báo tên thương hiệu.
 • Khai báo nội dung cần truyền tải tới khách hàng, đối tác, cán bộ công nhân viên.

4) Bước 4:

 • Khách hàng gửi tin thông qua hệ thống quản trị của SMSVIET.NET. http://bulk.smsviet.net hoặc SMSVIET gửi tin giúp khách hàng.

5) Bước 5:

 • Báo cáo việc gửi tin nhắn thông qua hệ thống gửi tin hoặc
 • SMSVIET gửi file báo cáo qua Email của khách hàng.

6) Bước 6:

 • Kết thúc đơn hàng đầu tiên,
 • Khách hàng muốn gửi tin tiếp sẽ lập lại tạo đơn hàng mới.